ku malzenstwu i rodzinie

Jan Paweł II naucza

Książka pt. ”Ku małżeństwu i rodzinie” wprowadza w rozważania, homilie i orędzia Ojca Świętego, które rozwijają temat narzeczeństwa, małżeństwa, chrześcijańskiej rodziny i jej ochrony:

  • Powołanym do małżeństwa – Kościół głosi, że jedynie przyjęcie Ewangelii pozwala na spełnianie wszystkich nadziei, które człowiek słusznie pokłada w małżeństwie i rodzinie.
  • Przymierze małżeńskie w oczach Bożych – jest historią wzajemnej miłości, drogą ludzkiej i chrześcijańskiej dojrzałości. Jedynie poprzez stopniowe ujawnianie się osobowości można wzmocnić stosunek miłości, która obejmuje całość życia małżonków.
  • Bóg prawzorem rodziny – Boskie „My” jest przedwiecznym prawzorem ludzkiego „my” – tego przede wszystkim, jakie mają stanowić mężczyzna i kobieta stworzeni na obraz i podobieństwo Boga samego. Dzięki temu życie rodzinne posiada u samych podstaw charakter komunijny i komplementarny zarazem.
  • Ochrona małżeństwa, rodziny i życia dzieci nienarodzonych – jest powołaniem, aby szanować tajemnicę życia i bronić go zawsze i wszędzie, także życia nienarodzonych dzieci, a zarazem okazywać realną pomoc i nieść otuchę matkom, które zmagają się z trudnościami; aby modlić się i działać przeciw aborcji, przeciw wszelkim formom przemocy, w tym także przeciw deptaniu kobiet i dzieci przez pornografię; stanąć w obronie życia ludzi starszych i niepełnosprawnych, przeciw próbom upowszechniania ”wspomaganego samobójstwa” i eutanazji!

Nie ulegajcie naciskom i pokusom świata, który zbyt często próbuje lekceważyć najbardziej podstawową prawdę: że każde życie jest darem Boga Stwórcy i że musimy zdać sprawę przed Stwórcą z tego, czy użyliśmy go dla dobrych, czy dla złych celów – woła Jan Paweł II.

 

 

Przedszkole Publiczne Kwiatki Św. Franciszka

ul. Rabsztyńska 5, 01-140 Warszawa
tel./fax. 22 631 81 42
rabsztynska@kwiatkifranciszka.edu.pl

ul. Dzielna 11A, 01-023 Warszawa
tel./fax. 22 632 77 99
dzielna@kwiatkifranciszka.edu.pl

NIP: 527-252-86-34

Zapraszamy również do naszej szkoły podstawowej:

Katolicka Szkoła Podstawowa im. ks. Piotra Skargi w Warszawie

 

 

Przedszkole Publiczne Kwiatki Świętego Franciszka

Przedszkole Publiczne Kwiatki Św. Franciszka

ul. Rabsztyńska 5, 01-140 Warszawa
tel./fax. 22 631 81 42
rabsztynska@kwiatkifranciszka.edu.pl

ul. Dzielna 11A, 01-023 Warszawa
tel./fax. 22 632 77 99
dzielna@kwiatkifranciszka.edu.pl

NIP: 527-252-86-34