jak kochac dzieci

Józef Augustyn SJ

Jest to przewodnik wychowawczy, który przybliża nam podstawowe zasady nawiązywania głębokich relacji ojcowskich, macierzyńskich przyjacielskich.. Dziecko jest bowiem nie tylko małym, bezradnym człowiekiem, ale także dorastającym partnerem życiowym, z którym rodzice, wychowawcy i duszpasterze winni nawiązywać życzliwy i budowany na prawdzie dialog. Autor, wrażliwy na los ludzi młodych, pragnie przypomnieć nie tylko rodzicom, ale całemu społeczeństwu, że dzieci są najcenniejszym darem, jaki posiadamy. Hojność, trud i poświęcenie włożone dziś w ich wychowanie zaowocuje jutro stokrotnie w ich życiu.

 

 

 

Przedszkole Publiczne Kwiatki Św. Franciszka

ul. Rabsztyńska 5, 01-140 Warszawa
tel./fax. 22 631 81 42
rabsztynska@kwiatkifranciszka.edu.pl

ul. Dzielna 11A, 01-023 Warszawa
tel./fax. 22 632 77 99
dzielna@kwiatkifranciszka.edu.pl

NIP: 527-252-86-34

Zapraszamy również do naszej szkoły podstawowej:

Katolicka Szkoła Podstawowa im. ks. Piotra Skargi w Warszawie

 

 

Przedszkole Publiczne Kwiatki Świętego Franciszka

Przedszkole Publiczne Kwiatki Św. Franciszka

ul. Rabsztyńska 5, 01-140 Warszawa
tel./fax. 22 631 81 42
rabsztynska@kwiatkifranciszka.edu.pl

ul. Dzielna 11A, 01-023 Warszawa
tel./fax. 22 632 77 99
dzielna@kwiatkifranciszka.edu.pl

NIP: 527-252-86-34