ja dziecko i tv

Zdzisław Grzegorz Grzegorski

Konieczne jest przygotowanie telewidza do odbioru refleksyjnego, krytycznego i konstruktywnego. W pierwszym rzędzie w takie kompetencje wyposażyć trzeba NAUCZYCIELI wszystkich szczebli edukacji szkolnej oraz RODZICÓW, których jedną z najważniejszych powinności wobec własnych dzieci jest troska o ich właściwe wychowanie, a przecież tak intensywnie oglądane programy telewizyjne posiadają silne oddziaływanie socjalizujące o skutkach zbyt często – niestety – negatywnych wychowawczo, jeśli brak odpowiedniego przeciwdziałania.
Taki właśnie cel stawia sobie Poradnik dla rodziców i wychowawców, w moim głębokim przekonaniu wręcz wzorcowo skonstruowany i napisany: bardzo wysoki poziom merytoryczny, znakomita orientacja autora w najnowszej literaturze przedmiotu, ogromna rozwaga w formułowaniu wniosków i wyraźnie widoczna troska przede wszystkim o dobro „telewizyjnego dziecka”. Przyjęta w „Ja, dziecko i TV” struktura narracji, komunikatywny a zarazem piękny językowo styl wywodu, dostarcza odbiorcy nie tylko precyzyjnie zredagowanej informacji, ale i intelektualnej i estetycznej satysfakcji. Ujmujące są rozmieszczone w różnych miejscach poradnika refleksje i fragmenty wierszy doskonale współbrzmiące z treściami odnośnych fragmentów tekstu i pobudzające do zastanowienia i refleksji. Nie mniej ważną zaletą są kryteria analiz i ocen prezentowanych w telewizji filmów, wątki dialogów z dzieckiem, wzruszające „notatki mamy”…
Wobec ogromnych potrzeb w tym względzie i nadzwyczajnej pilności samego problemu – polecam poradnik ze względu na jego niekwestionowane walory merytoryczne i metodyczne.

Prof. zw. dr hab. Józef Skrzypczak

virgin vidios xxx boye sex bgrade indian movies hindi blue film leasbian teen real bangladesh xxx virgin teen squirt
Przedszkole Publiczne Kwiatki Świętego Franciszka

Przedszkole Publiczne Kwiatki Św. Franciszka

ul. Rabsztyńska 5, 01-140 Warszawa
tel./fax. 22 631 81 42
rabsztynska@kwiatkifranciszka.edu.pl

ul. Dzielna 11A, 01-023 Warszawa
tel./fax. 22 632 77 99
dzielna@kwiatkifranciszka.edu.pl

NIP: 527-252-86-34

 

Przedszkole Publiczne Kwiatki Świętego Franciszka

Zapraszamy również
do naszej szkoły podstawowej:

Przedszkole Publiczne Kwiatki Świętego Franciszka

Przedszkole Publiczne Kwiatki Św. Franciszka

ul. Rabsztyńska 5, 01-140 Warszawa
tel./fax. 22 631 81 42
rabsztynska@kwiatkifranciszka.edu.pl

ul. Dzielna 11A, 01-023 Warszawa
tel./fax. 22 632 77 99
dzielna@kwiatkifranciszka.edu.pl

NIP: 527-252-86-34