Przedszkole Kwiatki Św. Franciszka

Czytelnia

Wychowanie jest jak nauka jazdy na rowerze. Nie nauczy jej ojciec, który biegnie za rowerem, ani i ten, który czyta instrukcje po fakcie, gdy dziecko leży już na ziemi. Dziecko, które po raz pierwszy siada na rower, musi być tyle razy podtrzymywane, co puszczone na swobodę. Sztuka wychowania polega na tym, aby wiedzieć, w którym momencie uczynić pierwszą, a w którym drugą rzecz.

P. Pellegrino

W obecnych czasach wychowanie młodego pokolenia jest wyzwaniem dla rodziców i nauczycieli. Nie zawsze jesteśmy sami w stanie poradzić sobie z problemami, które pojawiają się w tym procesie. Nie wystarczy sama dobra wola czy chęci ze strony rodziców, potrzebna jest też podstawowa wiedza na temat sposobów rozwiązywania problemów. Dlatego polecamy rodzicom różne lektury dotyczące wychowania i edukowania dzieci i młodzieży.

Wychować człowieka szlachetnego

Dariusz Zalewski

Celem wychowania jest pomóc człowiekowi w osiągnięciu celu życia – szczęścia wiecznego w miłosnym zjednoczeniu z Bogiem. Tę podstawową, a dziś nawet w środowiskach pedagogów katolickich zapomnianą prawdę przypomina autor prezentowanej książki.

Autor ukazuje cały obszar tej trudnej, a zarazem wzniosłej dziedziny życia, jaką jest wychowanie. Najpierw czytelnik znajdzie omówione cele wychowania i podstawowe metody wychowawcze. Jest tu omówiony klasyczny ideał wychowawczy – człowiek piękny i dobry. Potem stopniowo są przedstawiane warunki, metody, konkretne porady wychowawcze, jak sprawić by nasza praca wychowawcza prowadzona była z powodzeniem.

Krokodyl dla ukochanej

Jacek Pulikowski

„Jak widać w tytułach autor podkreśla, że warto włożyć wiele wysiłku, by stworzyć dobrą, kochającą rodzinę. Tym razem jest to wezwanie do kobiet, szczególnie młodych, aby czarem swej kobiecości, wyczuciem dobra i piękna pomagały mężczyznom odzyskać lub utrzymać ich męską godność.(…)”

Autor podkreśla, że: „Właściwe wykorzystanie przez kobietę jej możliwości wychowawczych, motywowanie mężczyzny do samowychowywania i sięgania do łaski nadprzyrodzonej musi zaowocować jego rozwojem. I tu następuje kluczowy moment. Jeżeli kobieta dostrzeże ten wzrost, powinna o tym powiedzieć mężczyźnie. On musi znaleźć podziw w jej oczach za to, że oto stał się bardziej wartościowym człowiekiem. Jeżeli tak będzie, nic nie powstrzyma go przed dalszym rozwojem, choćby dlatego, by ukochana zobaczyła, na co naprawdę go stać.”

 

Stworzeni do szczęścia

abp. Fulton J. Sheen

Sługa Boży arcybiskup Fulton J. Sheen, stawia nam trudne pytanie: co tak naprawdę znaczy być szczęśliwym? I czy możemy tu, na ziemi, osiągnąć prawdziwie szczęście? Pokazuje różne drogi do pełnego życia, pułapki, w które wpadamy, złudzenia, którym ulegamy, aż w końcu daje nam prostą i jednocześnie niezawodną odpowiedź:
„jeśli miłość do Boga i bliźniego stanie się nawykiem naszej duszy, kształtujemy w sobie niebo”. To jedyny klucz do prawdziwego szczęścia.

 

 

 

W szkole wychowania

o. Jacek Woroniecki OP

Zbiór artykułów o. Jacka Woronieckiego dotyczy wychowania i samowychowania rozumianego jako doskonalenie (usprawnianie) w działaniu zgodnym z wymaganiami ludzkiej natury (rozumnej i wolnej). Podstawowym zagadnieniem tak rozumianego wychowania jest aretologia, czyli teoria cnót i będący skutkiem ich kształtowania charakter moralny człowieka. Autor ukazuje płaszczyzny doskonalenia charakteru, szczególnie nauczyciela i wychowawcy (których właściwą cnotą jest długomyślność), zajmuje się zadaniami szkoły (kształcenie) i jej możliwościami wychowawczymi, które zależą przede wszystkim od „zdolności tych, którzy w niej pracują’. Ukazuje znaczenie upowszechniania problematyki wychowania młodzieży dla kultury całego społeczeństwa. Przemyślenia i wskazówki zawarte w niniejszym zbiorze oraz w innych dziełach o. Woronieckiego, zachwycają pięknem ojczystego języka, uderzają swą aktualnością i nieprzemijalnością, bogactwem rozwiązań i realizmem. 

* * * 

W samej rzeczy w porównaniu z rodziną, szkoła rozporządza bardzo słabą możnością wychowywania. Dzieci przebywają w jej murach dużo mniej czasu niż w rodzinie, najwyżej 1/4 część dnia powszedniego, zaś w niedziele i święta i w czasie wakacji nie mają z nią niemal żadnego kontaktu. Poza tym godziny spędzone w ławie szkolnej są chwilami, w których dziecko najbardziej jest oderwane od konkretnego życia; żyje ono tam w pewnej atmosferze sztucznie wytworzone dla potrzeb kształcenia umysłu, ale która sama przez się nie przygotowuje do życia, życia bowiem nie spędza się w milczeniu na ławkach pod okiem nauczyciela. Poza niezaprzeczonymi tedy czynnikami wychowawczymi, jakimi szkoła rozporządza, działalność jej wychowawcza zawsze będzie jednostronna; całokształtu życia młodzieży objąć nie może i nie sposób od niej wymagać, jak również nie sposób jej w pierwszej linii winić za braki charakterów, na jakie skarżymy się powszechnie. (…)

Ale choćby nawet zaczęła je wykonywać bez zarzutu, całe jej zabiegi w tym kierunku na nic się nie zdadzą, póki właściwy czynnik wychowawczy, jakim jest rodzina nie zacznie lepiej spełniać swych zadań. Źle wychowanej w domu młodzieży szkoła nie przerobi radykalnie, tym bardziej, że i sama swój personel nauczycielski czerpać będzie w tym środowisku, w którym niedomagania wychowania rodzinnego tak bardzo dają się odczuwać brakiem silnie wychowanych charakterów.

Fragment książki.

 

 

Przedszkole Publiczne Kwiatki Św. Franciszka

ul. Rabsztyńska 5, 01-140 Warszawa
tel./fax. 22 631 81 42
rabsztynska@kwiatkifranciszka.edu.pl

ul. Dzielna 11A, 01-023 Warszawa
tel./fax. 22 632 77 99
dzielna@kwiatkifranciszka.edu.pl

NIP: 527-252-86-34

Zapraszamy również do naszej szkoły podstawowej:

Katolicka Szkoła Podstawowa im. ks. Piotra Skargi w Warszawie

 

 

Przedszkole Publiczne Kwiatki Świętego Franciszka

Przedszkole Publiczne Kwiatki Św. Franciszka

ul. Rabsztyńska 5, 01-140 Warszawa
tel./fax. 22 631 81 42
rabsztynska@kwiatkifranciszka.edu.pl

ul. Dzielna 11A, 01-023 Warszawa
tel./fax. 22 632 77 99
dzielna@kwiatkifranciszka.edu.pl

NIP: 527-252-86-34