1 % podatku

lut 15, 2017

Tylko 1%, a tak wiele można zrobić. Zwracamy się z prośbą o przekazanie 1% swojego podatku dochodowego na rzecz naszego Stowarzyszenia

Stowarzyszenie na rzecz Oświaty i Wychowania „Bono Juventutis” powstało w roku 2004 przy Katolickim Zespole Edukacyjnym im. Ks. Piotra Skargi. Członkami i przyjaciółmi Stowarzyszenia są nauczyciele, rodzice, absolwenci oraz osoby, którym leży na sercu troska o wychowanie i wykształcenie dzieci i młodzieży polskiej w duchu wiary oraz poszanowania tradycji i historii naszego narodu.
Stowarzyszenie „Bono Juventutis” zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod numer 0000112478. Można nas również znaleźć na liście organizacji pożytku publicznego, znajdującej się na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości, pod adresem: http://opp.ms.gov.pl.

Zebrane fundusze przeznaczymy na doposażenie przedszkola w pomoce dydaktyczne.

 

Przedszkole Publiczne Kwiatki św. Franciszka

ul. Dzielna 11A, 01-023 Warszawa
tel./fax. 22 632 77 99
dzielna@kwiatkifranciszka.edu.pl

Przedszkole Publiczne Kwiatki św. Franciszka

ul. Dzielna 11 A, 01-023 Warszawa
tel./fax. 22 632 77 99
dzielna@kwiatkifranciszka.edu.pl