Informacja dla Rodziców

kw. 30, 2020

Przedszkole Kwiatki Świętego Franciszka będzie sprawowało opiekę nad zgłoszonymi dziećmi od 11 maja br.

Nasze przedszkole będzie sprawowało opiekę nad dziećmi w godzinach 7:30 — 16:30.

Do 7 maja rodzice zgłaszają chęć skorzystania z opieki drogą mejlową do wychowawców grup.

Prosimy, aby z opieki w najbliższym czasie skorzystali ci rodzice, których sytuacja zawodowa do tego zmusza. Pierwszeństwo mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

List do Rodziców_30.04.2020

Przedszkole Publiczne Kwiatki św. Franciszka

ul. Dzielna 11A, 01-023 Warszawa
tel./fax. 22 632 77 99
dzielna@kwiatkifranciszka.edu.pl

Przedszkole Publiczne Kwiatki św. Franciszka

ul. Dzielna 11 A, 01-023 Warszawa
tel./fax. 22 632 77 99
dzielna@kwiatkifranciszka.edu.pl