Zabawy z kodowanie…

lis 17, 2020

Zabawy z kodowaniem…

Grupa Konwalii podjęła się niełatwego, ale przynoszącego dużo radości i odkrywczych wniosków zadania. Najpierw wszyscy razem wykleili „kratownicę do kodowania” a następnie dzieci przechodziły wyznaczoną na mapie trasę, podążając za usłyszanymi od innych wskazówkami: „dwa pola do przodu…, 1 pole w lewo…” tak, aby dojść do mety. 

Dzieci zobaczyły jak ważne jest prawidłowe wskazywanie kierunków, uważne liczenie oraz właściwe przekazywanie informacji, aby prowadzona przez nas osoba, dobrze je zrozumiała i nie zgubiła drogi.

W zabawie tej dzieci mogły więc nie tylko doskonalić swoją orientację w przestrzeni, czy umiejętność liczenia, ale też zobaczyć jak ważna jest współpraca z innymi, słuchanie ich i właściwe nazywanie tego, co chcemy im przekazać. Ku radości zaangażowanych w zadanie czterolatków wspólnymi siłami udało nam się wszystkich doprowadzić do mety. 

Przedszkole Publiczne Kwiatki św. Franciszka

ul. Dzielna 11A, 01-023 Warszawa
tel./fax. 22 632 77 99
dzielna@kwiatkifranciszka.edu.pl

Przedszkole Publiczne Kwiatki św. Franciszka

ul. Dzielna 11 A, 01-023 Warszawa
tel./fax. 22 632 77 99
dzielna@kwiatkifranciszka.edu.pl