Lista dzieci zakwalifikowanych do przedszkola – system elektroniczny

Maj 12, 2020

Dzieci zakwalifikowane:

Lista rekrutacyjna – trzylatki 2017

Dzieci niezakwalifikowane:

Lista_kandydat_w_niezakwalifikowanych__Kandydat_niezakwalifikowany_do_danej_plac_wki__mo_e_by__zakwalifikowany_w_innej_plac_wce

Rodzice dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia, w terminie od 12 do 20 maja br. (do godz. 16.00) potwierdzają wolę zapisu do przedszkola, do której dziecko zostało zakwalifikowane.

Wolę zapisu można potwierdzić:

  • elektronicznie w systemie rekrutacyjnym – po zalogowaniu się na konto kandydata, należy ,,kliknąć” przycisk „Potwierdź wolę zapisu w placówce” (instrukcja dla rodziców będzie dostępna w systemie rekrutacyjnym)

lub

Elektroniczne potwierdzenie woli zapisu jest wystarczające i nie wymaga przesłania na adres mailowy przedszkola skanu/zdjęcia potwierdzenia.

Niepotwierdzenie woli zapisu dziecka do przedszkola jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca.

W przypadku naszego przedszkola, które jest placówką katolicką, wymagamy jeszcze dostarczenia świadectwa chrztu św. (może być skan)* oraz zaakceptowania i podpisania kontraktu, który otrzymają Państwo w momencie składania potwierdzenia woli (osoby, które złożą potwierdzenie woli drogą elektroniczną otrzymają od nas mejla z odpowiednimi informacjami i załącznikami).

Karta informacji o Dziecku-2020-2021

Wyciag ze Statutu

Kontrakt 3 latki-2020-2021

 

*Świadectwo chrztu może być dostarczone w terminie późniejszym.

Przedszkole Publiczne Kwiatki św. Franciszka

ul. Dzielna 11A, 01-023 Warszawa
tel./fax. 22 632 77 99
dzielna@kwiatkifranciszka.edu.pl

Przedszkole Publiczne Kwiatki św. Franciszka

ul. Dzielna 11 A, 01-023 Warszawa
tel./fax. 22 632 77 99
dzielna@kwiatkifranciszka.edu.pl