Tylko 1 % a tak wiele można zrobić

Drodzy Rodzice, Szanowni Państwo,
z
wracamy się z prośbą o przekazanie 1 % swojego podatku dochodowego na rzecz naszego Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie na rzecz Oświaty i Wychowania „Bono Juventutis„ powstało w roku 2004. Członkami i przyjaciółmi Stowarzyszenia są nauczyciele, rodzice, absolwenci Publicznego Przedszkola „Kwiatki św. Franciszka” i Katolickiej Szkoły Podstawowej im. ks. Piotra Skargi raz osoby, którym leży na sercu troska o wychowanie i wykształcenie dzieci i młodzieży polskiej w duchu wiary oraz poszanowania tradycji i historii naszego narodu.

Stowarzyszenie „Bono Juventutis” zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod numer 0000112478 i posługuje się rachunkiem o numerze: 69 1020 1185 0000 4102 0250 7887.
Można nas również znaleźć na liście organizacji pożytku publicznego, znajdującej się na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości, pod adresem: http://opp.ms.gov.pl

Zebrane fundusze przeznaczymy na pomoce dydaktyczne dla naszego przedszkola.

Dziękujemy

Przedszkole Publiczne Kwiatki św. Franciszka

ul. Dzielna 11A, 01-023 Warszawa
tel./fax. 22 632 77 99
dzielna@kwiatkifranciszka.edu.pl

Przedszkole Publiczne Kwiatki św. Franciszka

ul. Dzielna 11 A, 01-023 Warszawa
tel./fax. 22 632 77 99
dzielna@kwiatkifranciszka.edu.pl