Uroczyste poświęcenie przedszkola

kw. 8, 2019

3 kwietnia 2019 r. uroczyście rozpoczęliśmy pracę naszego nowego oddziału przy ul. Dzielnej 11A. Nowy budynek został poświęcony przez Księdza Dyrektora Sylwestra Jeża. Za udział w tym ważnym dla nas wydarzeniu dziękujemy również Dyrekcji Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola oraz Pani Dyrektor Annie Żak ze Szkoły Podstawowej im. Piotra Skargi przy ul. Bema. Na uroczystości byli też obecni wszyscy pracownicy nowej placówki oraz nasze przedszkolaki, bardzo przejęte obecnością wszystkich gości.

Przedszkole Publiczne Kwiatki św. Franciszka

ul. Dzielna 11A, 01-023 Warszawa
tel./fax. 22 632 77 99
dzielna@kwiatkifranciszka.edu.pl

Przedszkole Publiczne Kwiatki św. Franciszka

ul. Dzielna 11 A, 01-023 Warszawa
tel./fax. 22 632 77 99
dzielna@kwiatkifranciszka.edu.pl