Celem stowarzyszenia jest organizowanie i prowadzenie działań na rzecz oświaty i wychowania dzieci i młodzieży, a także wspieranie i umacnianie wychowawczej roli rodziny i wychowawczych działań szkoły. Do realizacji tego celu Stowarzyszenie chce m.in.:

  • zakładać i prowadzić publiczne i niepubliczne przedszkola, szkoły oraz placówki oświatowo – wychowawcze,
  • prowadzić działalność informacyjną oraz kursy w celu dokształcania nauczycieli i wychowawców,
  • prowadzić działalność stypendialną na rzecz młodzieży znajdującej się w trudnych warunkach materialnych,
  • prowadzić współpracę z samorządami lokalnymi i z Kościołem katolickim na rzecz oświaty i wychowania dzieci i młodzieży oraz umacniania wychowawczej roli rodziny,
  • wspierać inicjatywy i działania w zakresie kultury fizycznej i profilaktyki zdrowotnej,
  • prowadzić działalność wydawniczą.

 

Przedszkole Publiczne Kwiatki Św. Franciszka

ul. Rabsztyńska 5, 01-140 Warszawa
tel./fax. 22 631 81 42
rabsztynska@kwiatkifranciszka.edu.pl

ul. Dzielna 11A, 01-023 Warszawa
tel./fax. 22 632 77 99
dzielna@kwiatkifranciszka.edu.pl

NIP: 527-252-86-34

Zapraszamy również do naszej szkoły podstawowej:

Katolicka Szkoła Podstawowa im. ks. Piotra Skargi w Warszawie

 

 

Przedszkole Publiczne Kwiatki Świętego Franciszka

Przedszkole Publiczne Kwiatki Św. Franciszka

ul. Rabsztyńska 5, 01-140 Warszawa
tel./fax. 22 631 81 42
rabsztynska@kwiatkifranciszka.edu.pl

ul. Dzielna 11A, 01-023 Warszawa
tel./fax. 22 632 77 99
dzielna@kwiatkifranciszka.edu.pl

NIP: 527-252-86-34