Ramowy rozkład dnia
w Publicznym Przedszkolu Kwiatki św. Franciszka
w Warszawie

 • 7.00 – 8.15 – Schodzenie się dzieci; zabawy swobodne dzieci, w kącikach tematycznych; ćwiczenia poranne; praca z zespołem dzieci lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym, stymulacyjno – kompensującym i wychowawczym; prowadzenie obserwacji pedagogicznej, praca z dzieckiem zdolnym; prace porządkowe; zabawy i ćwiczenia logopedyczne; zabawy ruchowe; zabawy ze śpiewem; zabawy integracyjne Ćwiczenia poranne
 • 8.15 – 8.30 – Przygotowanie do śniadania. Kształtowanie czynności samoobsługowych i higienicznych.
 • 8.30 – 9.00 – Modlitwa przed posiłkiem. Śniadanie. Doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku. Modlitwa po posiłku.
 • 9.00 – 11.15 – Realizacja treści programowych podczas zajęć dydaktycznych. Rozwijanie twórczej aktywności i wrażliwości dzieci poprzez kontakt z literaturą, muzyką i sztuką. Stwarzanie warunków do podejmowania przez dzieci zabaw konstrukcyjno – technicznych. Zabawy wynikające z własnej aktywności i potrzeb dziecka  lub przy niewielkim udziale nauczyciela w sali lub w ogrodzie przedszkolnym. Organizowanie gier, zabaw ruchowych i zajęć sportowych na świeżym powietrzu. Prowadzenie obserwacji przyrodniczych.
 • 11.15 – 11.30 – Przygotowanie do obiadu. Czynności samoobsługowe, higieniczne i organizacyjne.
 • 11.30 – 12.00 – Modlitwa przed posiłkiem. Obiad. Rozwijanie umiejętności posługiwania się sztućcami. Wdrażanie do czynności higienicznych i porządkowych po zakończeniu obiadu.  Modlitwa po posiłku.
 • 12.00 – 14.20 – Maluchy – odpoczynek poobiedni
  Zabawy i zajęcia o charakterze relaksacyjnym. Indywidualna praca z dziećmi. Prowadzenie obserwacji pedagogicznej. Gry i zabawy integracyjne, planszowe, konstrukcyjne, plastyczno – techniczne. Zajęcia dodatkowe. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym.
 • 14.20 – 14.30 – Przygotowanie do podwieczorku. Czynności porządkowe w sali, wdrażanie dzieci do utrzymywanie ładu i porządku. Kształtowanie czynności samoobsługowych i higienicznych. 
 • 14.30 – 15.00 – Modlitwa przed posiłkiem. Podwieczorek. Zwracanie uwagi na kulturę zachowania się przy stole i estetykę spożywania posiłku. Modlitwa po posiłku.
 • 15.30 – 18.00 – Czytanie literatury dziecięcej, rozwijanie zainteresowań czytelniczych. Gry i zabawy tematyczne oraz zabawy swobodne inicjowane przez dzieci.  Zajęcia indywidualne i korekcyjno – wyrównawcze. Zajęcia o charakterze wychowawczym. Prowadzenie obserwacji pedagogicznej. Pobyt na świeżym powietrzu. Prace porządkowe. Kontakty indywidualne z rodzicami. Rozchodzenie się dzieci.
virgin vidios xxx boye sex bgrade indian movies hindi blue film leasbian teen real bangladesh xxx virgin teen squirt
Przedszkole Publiczne Kwiatki Świętego Franciszka

Przedszkole Publiczne Kwiatki Św. Franciszka

ul. Rabsztyńska 5, 01-140 Warszawa
tel./fax. 22 631 81 42
rabsztynska@kwiatkifranciszka.edu.pl

ul. Dzielna 11A, 01-023 Warszawa
tel./fax. 22 632 77 99
dzielna@kwiatkifranciszka.edu.pl

NIP: 527-252-86-34

 

Przedszkole Publiczne Kwiatki Świętego Franciszka

Zapraszamy również
do naszej szkoły podstawowej:

Przedszkole Publiczne Kwiatki Świętego Franciszka

Przedszkole Publiczne Kwiatki Św. Franciszka

ul. Rabsztyńska 5, 01-140 Warszawa
tel./fax. 22 631 81 42
rabsztynska@kwiatkifranciszka.edu.pl

ul. Dzielna 11A, 01-023 Warszawa
tel./fax. 22 632 77 99
dzielna@kwiatkifranciszka.edu.pl

NIP: 527-252-86-34