Ramowy rozkład dnia
w Publicznym Przedszkolu Kwiatki św. Franciszka
w Warszawie

 • 7.00 – 8.15 – Schodzenie się dzieci; zabawy swobodne dzieci, w kącikach tematycznych; ćwiczenia poranne; praca z zespołem dzieci lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym, stymulacyjno – kompensującym i wychowawczym; prowadzenie obserwacji pedagogicznej, praca z dzieckiem zdolnym; prace porządkowe; zabawy i ćwiczenia logopedyczne; zabawy ruchowe; zabawy ze śpiewem; zabawy integracyjne Ćwiczenia poranne
 • 8.15 – 8.30 – Przygotowanie do śniadania. Kształtowanie czynności samoobsługowych i higienicznych.
 • 8.30 – 9.00 – Modlitwa przed posiłkiem. Śniadanie. Doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku. Modlitwa po posiłku.
 • 9.00 – 11.15 – Realizacja treści programowych podczas zajęć dydaktycznych. Rozwijanie twórczej aktywności i wrażliwości dzieci poprzez kontakt z literaturą, muzyką i sztuką. Stwarzanie warunków do podejmowania przez dzieci zabaw konstrukcyjno – technicznych. Zabawy wynikające z własnej aktywności i potrzeb dziecka  lub przy niewielkim udziale nauczyciela w sali lub w ogrodzie przedszkolnym. Organizowanie gier, zabaw ruchowych i zajęć sportowych na świeżym powietrzu. Prowadzenie obserwacji przyrodniczych.
 • 11.15 – 11.30 – Przygotowanie do obiadu. Czynności samoobsługowe, higieniczne i organizacyjne.
 • 11.30 – 12.00 – Modlitwa przed posiłkiem. Obiad. Rozwijanie umiejętności posługiwania się sztućcami. Wdrażanie do czynności higienicznych i porządkowych po zakończeniu obiadu.  Modlitwa po posiłku.
 • 12.00 – 14.20 – Maluchy – odpoczynek poobiedni
  Zabawy i zajęcia o charakterze relaksacyjnym. Indywidualna praca z dziećmi. Prowadzenie obserwacji pedagogicznej. Gry i zabawy integracyjne, planszowe, konstrukcyjne, plastyczno – techniczne. Zajęcia dodatkowe. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym.
 • 14.20 – 14.30 – Przygotowanie do podwieczorku. Czynności porządkowe w sali, wdrażanie dzieci do utrzymywanie ładu i porządku. Kształtowanie czynności samoobsługowych i higienicznych. 
 • 14.30 – 15.00 – Modlitwa przed posiłkiem. Podwieczorek. Zwracanie uwagi na kulturę zachowania się przy stole i estetykę spożywania posiłku. Modlitwa po posiłku.
 • 15.30 – 18.00 – Czytanie literatury dziecięcej, rozwijanie zainteresowań czytelniczych. Gry i zabawy tematyczne oraz zabawy swobodne inicjowane przez dzieci.  Zajęcia indywidualne i korekcyjno – wyrównawcze. Zajęcia o charakterze wychowawczym. Prowadzenie obserwacji pedagogicznej. Pobyt na świeżym powietrzu. Prace porządkowe. Kontakty indywidualne z rodzicami. Rozchodzenie się dzieci.

 

Przedszkole Publiczne Kwiatki Św. Franciszka

ul. Rabsztyńska 5, 01-140 Warszawa
tel./fax. 22 631 81 42
rabsztynska@kwiatkifranciszka.edu.pl

ul. Dzielna 11A, 01-023 Warszawa
tel./fax. 22 632 77 99
dzielna@kwiatkifranciszka.edu.pl

NIP: 527-252-86-34

Zapraszamy również do naszej szkoły podstawowej:

Katolicka Szkoła Podstawowa im. ks. Piotra Skargi w Warszawie

 

 

Przedszkole Publiczne Kwiatki Świętego Franciszka

Przedszkole Publiczne Kwiatki Św. Franciszka

ul. Rabsztyńska 5, 01-140 Warszawa
tel./fax. 22 631 81 42
rabsztynska@kwiatkifranciszka.edu.pl

ul. Dzielna 11A, 01-023 Warszawa
tel./fax. 22 632 77 99
dzielna@kwiatkifranciszka.edu.pl

NIP: 527-252-86-34

 
xvideos free 19 years old brazil sex www hindi blue film real porn movies bokeb mengintib www sexonya com