Psycholog w przedszkolu

Co takiego robi psycholog w przedszkolu i na czym właściwie polega jego praca?

Psycholog może pomóc dzieciom w wielu aspektach ich rozwoju, m.in. w sferze emocjonalno – społecznej, konfliktach w grupie, adaptacji w przedszkolu. Przy pracy z dzieckiem dostrzega jego mocne strony i stara się na nich bazować.

Psycholog często obserwuje dzieci w grupie podczas zajęć dydaktycznych oraz dodatkowych. Widzi jak przebiegają poranne rozstania z rodzicami, w jaki sposób dzieci zachowują się w stosunku do rodziców, wychowawców oraz koleżanek i kolegów w grupie. Obserwuje także wspólne zabawy w sali oraz sposoby radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych i stresowych.

Jeśli dziecko potrzebuje wsparcia specjalista dzieli się swoimi spostrzeżeniami z nauczycielami i ściśle z nimi współpracuje, omawia trudności i postępy dzieci. Często wychowawcy sami zgłaszają dziecko do opieki psychologicznej, bowiem znają swoich podopiecznych najlepiej.

Psycholog służy swoją pomocą rodzicom, umawia się z nimi na rozmowę, sygnalizuje o trudnościach jakie widzi u dziecka i podpowiada rozwiązanie. Nie należy się obawiać takiej rozmowy. Spotkanie ma na celu pomóc dziecku i rodzicowi, nie jest w żadnym wypadku oceną umiejętności wychowawczych. Psycholog często widzi dziecko z innej perspektywy, ma szansę obserwować je w grupie rówieśniczej, niekiedy zachowania przedszkolaka różnią się od tych które rodzice doświadczają w domu. Specjalista wspólnie z rodzicem zastanawia się nad przyczyną zachowań dziecka i jego potrzebami. Udziela wsparcia jak reagować na zachowania dziecka, jak z nim rozmawiać, spędzać czas przeznaczony na zabawę.

Każde dziecko przechodzi okres adaptacji w przedszkolu, który nieodłącznie wiąże się ze zmianami. Mogą to być pierwsze kroki w nowym miejscu, gdzie dziecko spędza wiele godzin, przejście do „starszaków” i zmiana sali bądź piętra, a może nowi wychowawcy. U niektórych dzieci takie nowe doświadczenia mogą zaburzyć dotychczasowe poczucie bezpieczeństwa, powodować stres i niechęć do uczęszczania w życiu przedszkola.

Czasem pomoc psychologa w przedszkolu może nie być wystarczająca, dziecko może mieć problemy np. ze wzrokiem, słuchem bądź integracją sensoryczną. By udzielić dziecku pełnego wsparcia zaleca się zgłoszenie do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, która opiekuje się przedszkolem. W Poradni istnieje możliwość szerokiej diagnostyki dziecka pod kątem psychologicznym, pedagogicznym, logopedycznym, medycznym, terapii integracji sensorycznej. Rodzice umawiają dziecko na kilka spotkań w Poradni, po czym sporządzana jest opinia, która może zawierać wskazania do dalszej pracy ze specjalistami poza przedszkolem, a także zalecenia do pracy w przedszkolu dla wychowawców, psychologa i logopedy.
Psycholog w przedszkolu organizuje różne formy wsparcia:

  • zajęcia w całej grupie przedszkolnej, np. pomagają w integracji grupy, rozwijają inteligencję emocjonalną; poznanie emocji, uczą rozwiązywania konfliktów
  • zajęcia indywidualne bądź w małych grupach na określony temat np. wspomagające rozwój emocjonalno społeczny, koncentrację, rozwijające zdolności
  • służy pomocą rodzicom
  • współpracuje z wychowawcami
virgin vidios xxx boye sex bgrade indian movies hindi blue film leasbian teen real bangladesh xxx virgin teen squirt
Przedszkole Publiczne Kwiatki Świętego Franciszka

Przedszkole Publiczne Kwiatki Św. Franciszka

ul. Rabsztyńska 5, 01-140 Warszawa
tel./fax. 22 631 81 42
rabsztynska@kwiatkifranciszka.edu.pl

ul. Dzielna 11A, 01-023 Warszawa
tel./fax. 22 632 77 99
dzielna@kwiatkifranciszka.edu.pl

NIP: 527-252-86-34

 

Przedszkole Publiczne Kwiatki Świętego Franciszka

Zapraszamy również
do naszej szkoły podstawowej:

Przedszkole Publiczne Kwiatki Świętego Franciszka

Przedszkole Publiczne Kwiatki Św. Franciszka

ul. Rabsztyńska 5, 01-140 Warszawa
tel./fax. 22 631 81 42
rabsztynska@kwiatkifranciszka.edu.pl

ul. Dzielna 11A, 01-023 Warszawa
tel./fax. 22 632 77 99
dzielna@kwiatkifranciszka.edu.pl

NIP: 527-252-86-34