Psycholog w przedszkolu

Co takiego robi psycholog w przedszkolu i na czym właściwie polega jego praca?

Psycholog może pomóc dzieciom w wielu aspektach ich rozwoju, m.in. w sferze emocjonalno – społecznej, konfliktach w grupie, adaptacji w przedszkolu. Przy pracy z dzieckiem dostrzega jego mocne strony i stara się na nich bazować.

Psycholog często obserwuje dzieci w grupie podczas zajęć dydaktycznych oraz dodatkowych. Widzi jak przebiegają poranne rozstania z rodzicami, w jaki sposób dzieci zachowują się w stosunku do rodziców, wychowawców oraz koleżanek i kolegów w grupie. Obserwuje także wspólne zabawy w sali oraz sposoby radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych i stresowych.

Jeśli dziecko potrzebuje wsparcia specjalista dzieli się swoimi spostrzeżeniami z nauczycielami i ściśle z nimi współpracuje, omawia trudności i postępy dzieci. Często wychowawcy sami zgłaszają dziecko do opieki psychologicznej, bowiem znają swoich podopiecznych najlepiej.

Psycholog służy swoją pomocą rodzicom, umawia się z nimi na rozmowę, sygnalizuje o trudnościach jakie widzi u dziecka i podpowiada rozwiązanie. Nie należy się obawiać takiej rozmowy. Spotkanie ma na celu pomóc dziecku i rodzicowi, nie jest w żadnym wypadku oceną umiejętności wychowawczych. Psycholog często widzi dziecko z innej perspektywy, ma szansę obserwować je w grupie rówieśniczej, niekiedy zachowania przedszkolaka różnią się od tych które rodzice doświadczają w domu. Specjalista wspólnie z rodzicem zastanawia się nad przyczyną zachowań dziecka i jego potrzebami. Udziela wsparcia jak reagować na zachowania dziecka, jak z nim rozmawiać, spędzać czas przeznaczony na zabawę.

Każde dziecko przechodzi okres adaptacji w przedszkolu, który nieodłącznie wiąże się ze zmianami. Mogą to być pierwsze kroki w nowym miejscu, gdzie dziecko spędza wiele godzin, przejście do „starszaków” i zmiana sali bądź piętra, a może nowi wychowawcy. U niektórych dzieci takie nowe doświadczenia mogą zaburzyć dotychczasowe poczucie bezpieczeństwa, powodować stres i niechęć do uczęszczania w życiu przedszkola.

Czasem pomoc psychologa w przedszkolu może nie być wystarczająca, dziecko może mieć problemy np. ze wzrokiem, słuchem bądź integracją sensoryczną. By udzielić dziecku pełnego wsparcia zaleca się zgłoszenie do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, która opiekuje się przedszkolem. W Poradni istnieje możliwość szerokiej diagnostyki dziecka pod kątem psychologicznym, pedagogicznym, logopedycznym, medycznym, terapii integracji sensorycznej. Rodzice umawiają dziecko na kilka spotkań w Poradni, po czym sporządzana jest opinia, która może zawierać wskazania do dalszej pracy ze specjalistami poza przedszkolem, a także zalecenia do pracy w przedszkolu dla wychowawców, psychologa i logopedy.
Psycholog w przedszkolu organizuje różne formy wsparcia:

  • zajęcia w całej grupie przedszkolnej, np. pomagają w integracji grupy, rozwijają inteligencję emocjonalną; poznanie emocji, uczą rozwiązywania konfliktów
  • zajęcia indywidualne bądź w małych grupach na określony temat np. wspomagające rozwój emocjonalno społeczny, koncentrację, rozwijające zdolności
  • służy pomocą rodzicom
  • współpracuje z wychowawcami

 

Przedszkole Publiczne Kwiatki Św. Franciszka

ul. Rabsztyńska 5, 01-140 Warszawa
tel./fax. 22 631 81 42
rabsztynska@kwiatkifranciszka.edu.pl

ul. Dzielna 11A, 01-023 Warszawa
tel./fax. 22 632 77 99
dzielna@kwiatkifranciszka.edu.pl

NIP: 527-252-86-34

Zapraszamy również do naszej szkoły podstawowej:

Katolicka Szkoła Podstawowa im. ks. Piotra Skargi w Warszawie

 

 

Przedszkole Publiczne Kwiatki Świętego Franciszka

Przedszkole Publiczne Kwiatki Św. Franciszka

ul. Rabsztyńska 5, 01-140 Warszawa
tel./fax. 22 631 81 42
rabsztynska@kwiatkifranciszka.edu.pl

ul. Dzielna 11A, 01-023 Warszawa
tel./fax. 22 632 77 99
dzielna@kwiatkifranciszka.edu.pl

NIP: 527-252-86-34