Dziecko, które przygotowuje się do nauki w szkole podstawowej powinno rozpoznawać oraz  nazywać własne uczucia i emocje. Powinno także wiedzieć, że emocje towarzyszą innym ludziom, zarówno dzieciom, jak i dorosłym.
W środowisku domowym i przedszkolnym opiekunowie powinni wykorzystywać różne sytuacje, podczas których dzieci doznają silnych emocji. Jest to najefektywniejszy czas by dziecko nauczyło się rozumieć i rozwiązywać trudne sytuacje. Życzliwe i spokojne wsparcie osób dorosłych, pomoże odkryć zasady współżycia społecznego.
Dzieci posiadają słaby układ nerwowy, który nieustannie się rozwija. W dziecięcych konfliktach rola rodzica i nauczyciela na każdym etapie jego rozwoju będzie inna.

Wśród 3-latków konflikty wybuchają najrzadziej, dzieci przeważnie bawią się samodzielnie. Warto wspierać wspólną zabawę, ukazywać mocne strony współpracy a raczej unikać elementów rywalizacji. Dzieci będą uczyć się wzajemnej przyjaźni, szacunku i pomocy. Zauważą, że wszyscy różnią się od siebie, a wspólne działania przynoszą lepsze efekty niż samodzielna praca.

Dzieci 4-letnie chętnie nawiązują kontakty z rówieśnikami, pojawiają się pierwsze przyjaźnie i preferencje co do osób, z którymi chętniej się bawią. Rozumieją czy są emocje i są już w stanie o nich rozmawiać. Towarzyszy im często labilność emocjonalna, impulsywność i agresja. Nastawione są na zaspokajanie głównie swoich potrzeb i są przy tym bardzo egoistyczne. Przez co często popadają w chwilowe konflikty. Dzieciom należy zapewnić na przemian dawkę wysiłku umysłowego i ruchowego, by miały szansę spożytkować w konstruktywny sposób energię i dać upust wielu emocjom. Mogą to być zajęcia z muzyką, plastyczne, relaksacyjne. Warto rozmawiać z dziećmi o emocjach, mówiąc o sobie, włączając nazwy emocji do zabawy bądź rozpocząć zabawę z lustrem i mimiką pokazującą różne stany.

W grupie 5-latków można obserwować rozwój wyobraźni, ciekawość otaczającego świata i człowieka, która wiąże się z wieloma pytaniami do dorosłych. W dalszym ciągu obserwujemy rozwój emocjonalny, łączącą się z tym zmienność nastrojów i częste popadanie w konflikty, które zwykle szybko się kończą. Dzieci kłócą się w zabawach swobodnych bądź przy grach zespołowych, gdy któryś z graczy nie przestrzega zasad. Dzieci 5letnie potrafią samodzielnie poradzić sobie sytuacją konfliktową, umieją ze sobą rozmawiać i znaleźć wspólne rozwiązanie. Najczęściej za przyczyną osoby dorosłej od której uzyskały akceptację i wsparcie i z którą mogły przećwiczyć rozwiązanie.

Dzieci 6-letnie wykazują większą cierpliwość, koncentrację i posiadają umiejętność pracy w zespole. Ci starszacy lepiej opanowują swoje emocje i jedynie czasem popadają w konflikty. Rozwijają się w nich uczucia wyższe takie jak uczucia społeczne i poczucie estetyki, uwielbiają gry z zasadami i pilnują by wszyscy je przestrzegali.

 

Lp. Motyw Charakterystyka
1 Motyw posiadania Dysponowanie w danym momencie zabawką, rekwizytem, narzędziem plastycznym. Przydatnym do realizacji postawionych sobie przez dziecko celów, motyw ten wiąże się z potrzebą naśladowania, dziecko widząc, że ktoś bawi się określonym przedmiotem, chce tego samego
2 Motyw dominacji Wypływa z rywalizacji między dziećmi, z chęci przewodzenia
3 Motyw uznania Wiąże się z chęcią bycia zauważonym i to zarówno przez dzieci, jak i przez nauczyciela, dziecko chce być ważne, akceptowane
4 Motyw osiągnięć Ma związek z pragnieniem sukcesu, realizacji osobistych dążeń
5 Bezwzględne respektowanie ustalonych przepisów gier i zabaw Dziecko znajduje się w stadium konformizmu moralnego, postępuje zgodnie z oczekiwaniami i wolą innych, rygorystycznie egzekwuje przepisy i reguły od innych
6 Motyw celowego sprawienia przykrości innym Dziecko czerpie radość i przyjemność, gdy kogoś pobije, zrani, odsunie od zabawy czy wyśmieje
7 Preferowanie lub wyróżnianie jednych rówieśników, na niekorzyść innych, nietolerancja Dziecko wybiera kolegów do zabawy i współdziałania, raniąc przy tym, najczęściej słowem, innych rówieśników
8 Motyw wypróbowania własnych sił i możliwości względem drugiego Sprawdzenie jak zachowa się rówieśnik wobec określonego zachowania

 

    W czasie trwania konfliktu dzieci zachowują się bardzo różnie, można zaobserwować trzy różne reakcje:

  • postawa „przeciw ludziom” – reakcja o charakterze agresywnym
  • postawa „ku ludziom” – zachowanie o charakterze uległości, brak umiejętności bronienia swego zdania, postawa ta może wytworzyć się pod wpływem strachu
  • postawa „odsuwania się od ludzi” – zachowanie o charakterze wycofującym, dziecko opuszcza sytuację konfliktową

Różne są także sposoby dzieci na rozwiązywanie konfliktu, jest to zależne od ich wieku, dojrzałości emocjonalnej, świadomości własnej wartości:

  • kompromis – szukanie ustępstw, negocjacje
  • odwoływanie się do autorytetów – w przedszkolu będzie to nauczyciel i rówieśnicy, którzy są na uprzywilejowanej pozycji w grupie, w domu będzie to rodzic
  • pomoc osób „trzecich” – osoba będąca obserwatorem konfliktu, bezstronna
  • skarga – jest to pośrednia forma agresji werbalnej, dziecko opisuje nauczycielowi inne dziecko w złym świetle.

Konflikty powodują u dzieci wiele mieszanych uczuć takich jak: złość, lęk, smutek, frustracja, „postawa przeciw ludziom”, jednak dzięki sytuacjom konfliktowym dziecko uczy się negocjować, wyrażać emocje, określać swoje zdanie i potrzeby, osiągać kompromis. Aby dziecko mogło czerpać ze wszystkich tych korzyści niezbędna jest tu rola nauczyciela i rodzica, którzy zamiast karać, powinni udzielać podopiecznemu emocjonalnego wsparcia. Rozmawiając i wskazując możliwości rozwiązania konfliktu, kształtują poprawne wzorce stosunków międzyludzkich.

Artykuł na podstawie: „Zarządzanie przedszkolem Luty 2018”
Psycholog – Monika Biełaga

virgin vidios xxx boye sex bgrade indian movies hindi blue film leasbian teen real bangladesh xxx virgin teen squirt
Przedszkole Publiczne Kwiatki Świętego Franciszka

Przedszkole Publiczne Kwiatki Św. Franciszka

ul. Rabsztyńska 5, 01-140 Warszawa
tel./fax. 22 631 81 42
rabsztynska@kwiatkifranciszka.edu.pl

ul. Dzielna 11A, 01-023 Warszawa
tel./fax. 22 632 77 99
dzielna@kwiatkifranciszka.edu.pl

NIP: 527-252-86-34

 

Przedszkole Publiczne Kwiatki Świętego Franciszka

Zapraszamy również
do naszej szkoły podstawowej:

Przedszkole Publiczne Kwiatki Świętego Franciszka

Przedszkole Publiczne Kwiatki Św. Franciszka

ul. Rabsztyńska 5, 01-140 Warszawa
tel./fax. 22 631 81 42
rabsztynska@kwiatkifranciszka.edu.pl

ul. Dzielna 11A, 01-023 Warszawa
tel./fax. 22 632 77 99
dzielna@kwiatkifranciszka.edu.pl

NIP: 527-252-86-34