Z początkiem czwartego roku życia rozwój dziecka nadal jest bardzo dynamiczny w zakresie rozwoju motorycznego, poznawczego, językowego, emocjonalnego. Nowe umiejętności pozwalają na coraz lepszą integrację z grupą rówieśniczą, upłynnianie zdolności komunikacyjnych oraz samoobsługi. Dziecko utrwala nabyte umiejętności i jest otwarte na uczenie się nowych.

Rozwój ruchowy

Duża motoryka:

 • Umiejętność chodzenia po schodach krokiem naprzemiennym
 • Chętnie pokonuje różne przeszkody – zeskakuje ze stopni, przeskakuje przez zabawki, skacze, odbijając się obiema nogami od podłoża
 • Sprawnie kopie i rzuca piłkę
 • Łapie piłę przedramionami (przyciska ją do siebie)
 • Doskonali jazdę na rowerze, sprawniej skręca i szybciej pedałuje
 • Chętnie wspina się na drabince, przechodzi po wąskich murkach, ławeczkach
 • Potrafi ustać na jednej nodze 5 – 6 sekund

Mała motoryka:

 • Odwzorowuje podstawowe kształty, potrafi narysować kwadrat lub prostokąt
 • Zwykle w 4 roku ostatecznie kształtuje się dominacja strony prawej bądź lewej,
 • Nabiera wprawy w rysowaniu po śladzie
 • Samodzielnie lepi z plasteliny proste kształty
 • Prawidłowo zamalowuje kredkami określoną powierzchnię kartki
 • Uzupełnia obrazki – dorysowuje brakujące elementy
 • Posługuje się nożyczkami, potrafi przeciąć kartę na pół
 • Usprawnia samoobsługę

Rozwój operacji umysłowych

 • Układa puzzle z 8 – 12 elementów
 • Odwzorowuje kwadrat
 • Zaczyna rysować postać składającą się z głowy (oczy, usta, nos, włosy), tułowia, rąk i nóg jednowymiarowych
 • Zaczyna dostrzegać związki przyczynowo – skutkowe
 • Zaczyna rozróżniać czas i stosować odpowiednie określenia związane z czasem
 • Potrafi wymienić kila różnic wyglądu zewnętrznego dwóch osób, zwierząt, przedmiotów
 • Przelicza do 5
 • Skupia się na wykonywanej czynności przez 15 – 20 min
 • Fantazjuje, ale zaczyna rozgraniczać świat realny od fikcyjnego

Rozwój emocjonalno – społeczny

 • Rozpoznaje i nazywa podstawowe emocje u siebie i innych, jest mniej labilne emocjonalnie
 • Zauważa cierpienie innych, współczuje
 • Miewa wybuchy złości, w chwilach złości obraża się, niszczy rysunki, przedmioty, ale potrafi przeprosić
 • Przy atakach złości może używać brzydkich słów ze świadomością, że zwrócą one uwagę dorosłego
 • Podczas ataków złości 2latka była to ekspresja emocji, natomiast u 4latek potrafi już prowokować i przewidzieć czym może zwrócić uwagę na siebie
 • Bywa uparte i negatywistyczne
 • Ocenia krytycznie swoje niewłaściwe zachowania
 • Kontroluje przez chwilę własne emocje, po zwróceniu mu uwagi uspokaja się
 • Może bać się ciemności, nagłych i głośnych odgłosów, dzikich zwierząt, rozstań z rodzicami
 • Zwiększenie liczby zabaw tematycznych (także w grupie) ze względu na wzrost kompetencji językowych, rozwój społeczny i poznawczy, np., zabawa w sklep, dom, wciela się w wyznaczoną rolę
 • Chętnie uczestniczy w zabawach grupowych, współdziała, umie już zastosować się do reguł gier
 • Chętnie włącza się w czynności domowe, powinno umieć np., rozkładać sztućce na stole, odkurzać mały chodnik, ścierać kurz z wyznaczonej półki

Psycholog
Monika Biełaga

 J. Cieszyńska, M. Korendo, Wczesna interwencja terapeutyczna, Wydawnictwo Edukacyjne Kraków 2007
Ilg Frances L., Ames Bates L., Baker Sidney M., Rozwój psychiczny dziecka od 0 do 10 lat, GWP, Gdańsk 1992

 

Przedszkole Publiczne Kwiatki Św. Franciszka

ul. Rabsztyńska 5, 01-140 Warszawa
tel./fax. 22 631 81 42
rabsztynska@kwiatkifranciszka.edu.pl

ul. Dzielna 11A, 01-023 Warszawa
tel./fax. 22 632 77 99
dzielna@kwiatkifranciszka.edu.pl

NIP: 527-252-86-34

Zapraszamy również do naszej szkoły podstawowej:

Katolicka Szkoła Podstawowa im. ks. Piotra Skargi w Warszawie

 

 

Przedszkole Publiczne Kwiatki Świętego Franciszka

Przedszkole Publiczne Kwiatki Św. Franciszka

ul. Rabsztyńska 5, 01-140 Warszawa
tel./fax. 22 631 81 42
rabsztynska@kwiatkifranciszka.edu.pl

ul. Dzielna 11A, 01-023 Warszawa
tel./fax. 22 632 77 99
dzielna@kwiatkifranciszka.edu.pl

NIP: 527-252-86-34