Czynność mówienia uzależniona jest od oddychania. W akcie tym wyróżnić można fazę wdechu i wydechu. Niezbędnym warunkiem prawidłowej czynności oddechowej jest drożność dróg oddechowych, a przede wszystkim nosa [ze względu na trzy podstawowe funkcje, jakie spełnia nos przy wdechu- oczyszczającą, nawilżającą i ocieplającą pobierane powietrze].W czynności oddechowej współdziałają ze sobą; przepona, płuca, oskrzela, tchawica, krtań, nasada oraz mięśnie brzuszne i międzyżebrowe. Przy wdechu przepona obniża się, zwiększając tym samym objętość klatki piersiowej. Przy wydechu natomiast przepona unosi się, a żebra opadają, tak więc klatka piersiowa zmniejsza swoją objętość.
W praktyce możemy wyróżnić trzy typy oddychania:

  • szczytowy – w którym biorą udział górne żebra oraz unoszą się obojczyki,
  • piersiowy – w którym rozsuwane są na boki żebra w środkowej części klatki piersiowej,
  • przeponowy – w którym w znacznym stopniu bierze udział przepona, opadając podczas wdechu oraz podnosząc się podczas wydechu.

Typ oddychania ustala się jako trzeciorzędowa cecha płciowa. Zwykle u dziewcząt przeważa oddech piersiowy, a u chłopców przeponowy.
Oddychanie jest czynnością odruchowa niezależną od woli człowieka. Zawiaduje nim ośrodek zlokalizowany w rdzeniu przedłużonym. Jednak dla procesów mowy ważniejszy jest oddech sterowany, którego można się nauczyć i który można świadomie stosować. Jest on podstawą opanowania prawidłowej techniki mówienia. Dzięki ćwiczeniom można modyfikować tory oddechowe, wydłużać wydech, pogłębiać wdech.

Oddychanie dzieli się na statyczne i dynamiczne. W oddychaniu statycznym [niesłużącym do mówienia] powietrze powinno przechodzić przez nos. Często jednak pobierane jest przez jamę ustną, co doprowadza do wad zgryzu, postawy, wymowy oraz częstych infekcji górnych dróg oddechowych. Tak więc jest to sposób oddychania bardzo niekorzystny dla całego organizmu.

Podczas oddychania dynamicznego (służącego do mówienia) wdech ulega skróceniu w czasie, ale jednocześnie pogłębieniu, a wydech wydłużeniu. Na powietrzu wydychanym tworzą się dźwięki mowy. Wdech pobierany jest zazwyczaj ustami lub równocześnie ustami i nosem (ten sposób powinien być preferowany).

Od prawidłowego oddychania zależy kondycja całego organizmu ludzkiego. Jeśli natomiast rozpatruje się aspekt tworzenia mowy, to tu również podstawą będzie prawidłowy sposób oddychania. Istnieje szereg ćwiczeń, które mogą stosować specjaliści wypracowując prawidłowy oddech u dzieci i dorosłych. Chodzi w nich głównie o wyrobienie prawidłowego oddechu przeponowego, kontrolowane wydłużanie fazy wydechowej, wypracowanie równomiernej siły wydechu, ekonomiczne wydatkowanie powietrza oraz umiejętność synchronizowania pauz oddechowych z wypowiadaną treścią tekstu. Ćwiczenia te łączą w sobie formy ćwiczeń gimnastycznych i słownych. Zostaną przedstawione w następnym artykule.

virgin vidios xxx boye sex bgrade indian movies hindi blue film leasbian teen real bangladesh xxx virgin teen squirt
Przedszkole Publiczne Kwiatki Świętego Franciszka

Przedszkole Publiczne Kwiatki Św. Franciszka

ul. Rabsztyńska 5, 01-140 Warszawa
tel./fax. 22 631 81 42
rabsztynska@kwiatkifranciszka.edu.pl

ul. Dzielna 11A, 01-023 Warszawa
tel./fax. 22 632 77 99
dzielna@kwiatkifranciszka.edu.pl

NIP: 527-252-86-34

 

Przedszkole Publiczne Kwiatki Świętego Franciszka

Zapraszamy również
do naszej szkoły podstawowej:

Przedszkole Publiczne Kwiatki Świętego Franciszka

Przedszkole Publiczne Kwiatki Św. Franciszka

ul. Rabsztyńska 5, 01-140 Warszawa
tel./fax. 22 631 81 42
rabsztynska@kwiatkifranciszka.edu.pl

ul. Dzielna 11A, 01-023 Warszawa
tel./fax. 22 632 77 99
dzielna@kwiatkifranciszka.edu.pl

NIP: 527-252-86-34