Przyczyny wad wymowy

Przyczynami wad wymowy zarówno u dzieci jak i osób dorosłych, które konsultuje logopeda, mogą być m. in.:

 • nieprawidłowa budowa aparatu artykulacyjnego: języka, warg, podniebienia (np. zbyt krótkie wędzidełko podjęzykowe czy podwargowe, rozszczep wargi, rozszczep podniebienia, podniebienie zbyt krótkie lub zbyt wysokie tzw. gotyckie), wady zgryzu i uzębienia, krzywa przegroda nosowa, przerost trzeciego migdałka;
 • obniżona sprawność narządów artykulacyjnych z uwagi m. in. na: utrzymujące się zbyt długo połykanie niemowlęce, ssanie kciuka czy smoczka, niewłaściwą dietę;
 • nieprawidłowe funkcjonowanie układu oddechowego (np. ustny tor oddechu podczas snu czy milczenia);
 • nieprawidłowa budowa i funkcjonowanie narządu słuchu;
 • nieprawidłowe przetwarzanie bodźców słuchowych i czuciowych (np. trudności z różnicowaniem dźwięków mowy czy wykonywaniem celowych ruchów artykulacyjnych);
 • warunkowania środowiskowe (np. niewłaściwe wzorce językowe, złe nawyki ukształtowane przez opiekunów, dwujęzyczność).

Wady wymowy u dzieci

Do najczęstszych wad wymowy u dzieci, które leczy logopeda (neurologopeda), zaliczamy deformacje głosek, ich brak lub wymawianie innych od pożądanych (w ocenie trudności należy uwzględnić dany wiek dziecka i normy poszczególnych etapów w rozwoju mowy):

 • parasygmatyzm (seplenienie) – gdy dziecko nieprawidłowo wypowiada głoski: cz, dż, sz, ż, które są wymawiane jak: ć, dź, ś, ź lub c, dz, s, z (np. wyraz: szafa wymawiana jak: safa lub siafa); głoski: c, dz, s, z mogą być w tym przypadku również zmiękczane lub wymawiane jak; sz, ż, cz, dż;
 • sygmatyzm międzyzębowy (jedna z odmian seplenienia) – gdy dziecko wypowiada z językiem wysuniętym pomiędzy zęby m.in. głoski syczące: c, dz, s, z;
 • nieprawidłowa wymowa głosek: k, g – gdy dziecko wymawia je jak: t, d lub odwrotnie – gdy głoski: t, d wymawia jak: k, g;
 • rotacyzm – gdy dziecko nie wymawia głoski r lub ją zamienia na głoski: l lub j (np. rower wymawia jak: lowel lub jowej);
 • nosowanie (zamknięte) – gdy dziecko głoski nosowe: m, mi, n, ni, ę, ą wymawia jak ustne i odwrotnie głoski ustne wymawia z poszumem nosowym;
 • nosowanie (otwarte) powstałe w wyniku wad anatomicznych – rozszczep wargi, rozszczep podniebienia, zniekształcenia szczęki dolnej, krótkie podniebienie;
 • ubezdźwięcznianie głosek – gdy dziecko wymawia głoski dźwięczne bezdźwięcznie – b-p, d-t, dz-c, dź-ć, g-k, w-f, z-s, ż-sz, ź-ś; (np. dom – tom, bomba – pompa);
 • jąkanie – zaburzenie płynności mowy;
 • wymowa niedbała (giełgot  – gdy dziecko mówi zbyt szybko lub w niewystarczającym stopniu otwiera usta czy zaciska szczękę przy mówieniu, w wyniku czego mowa jest niewyraźna i niezrozumiała.

Czas trwania terapii zależy od rodzaju wad i zaburzeń mowy oraz od systematycznych ćwiczeń w domu przy odpowiednim wsparciu rodziców i opiekunów dziecka.

logopeda Joanna Molak

virgin vidios xxx boye sex bgrade indian movies hindi blue film leasbian teen real bangladesh xxx virgin teen squirt
Przedszkole Publiczne Kwiatki Świętego Franciszka

Przedszkole Publiczne Kwiatki Św. Franciszka

ul. Rabsztyńska 5, 01-140 Warszawa

kom. 734 483 996
tel./fax. 22 631 81 42

rabsztynska@kwiatkifranciszka.edu.pl

ul. Dzielna 11A, 01-023 Warszawa

kom. 734 483 996
tel./fax. 22 632 77 99

dzielna@kwiatkifranciszka.edu.pl

NIP: 527-252-86-34

 

Przedszkole Publiczne Kwiatki Świętego Franciszka

Zapraszamy również
do naszej szkoły podstawowej:

Przedszkole Publiczne Kwiatki Świętego Franciszka

Przedszkole Publiczne Kwiatki Św. Franciszka

ul. Rabsztyńska 5, 01-140 Warszawa
tel./fax. 22 631 81 42
rabsztynska@kwiatkifranciszka.edu.pl

ul. Dzielna 11A, 01-023 Warszawa
tel./fax. 22 632 77 99
dzielna@kwiatkifranciszka.edu.pl

NIP: 527-252-86-34