Sukces w życiu zależy nie tylko od intelektu, lecz od umiejętności kierowania emocjami. – Daniel Goleman

Zajęcia służą podnoszeniu i nabywaniu umiejętności z zakresu:

 1. Pracy z emocjami, w tym:
  • nazywania uczuć własnych
  • wyrażania uczuć
  • zrozumienia świata uczuć innych dzieci i dorosłych
 2. Empatii i współpracy.
 3. Komunikacji interpersonalnej:
  • posługiwania się komunikatem „Ja”
  • radzenia sobie w sytuacji konfliktowej
 4. Kształtowania poczucia własnej wartości.
 5. Pracy nad pokonywaniem nieśmiałości.

Powyższe cele chciałabym osiągnąć poprzez:

 1. Zabawy z elementami socjoterapii, z wykorzystaniem różnych metod i technik
 2. Gry planszowe (wykonane w trakcie zajęć)
 3. Zabawy ruchowe
 4. Scenki z elementami dramy
 5. Zabawy plastyczne
 6. Zabawy muzyczne (z możliwością gry na gitarze)
 7. Rozmowy kierowane i spontaniczna
 8. Czytanie literatury dziecięcej

Ważnym aspektem tych zajęć są zabawy dostosowane do wieku i rozwoju emocjonalnego dzieci.

Mottem warsztatów jest znane polskie przysłowie:

„Czego Jaś się nie nauczy, tego Jan nie będzie umiał”

 

Przedszkole Publiczne Kwiatki Św. Franciszka

ul. Rabsztyńska 5, 01-140 Warszawa
tel./fax. 22 631 81 42
rabsztynska@kwiatkifranciszka.edu.pl

ul. Dzielna 11A, 01-023 Warszawa
tel./fax. 22 632 77 99
dzielna@kwiatkifranciszka.edu.pl

NIP: 527-252-86-34

Zapraszamy również do naszej szkoły podstawowej:

Katolicka Szkoła Podstawowa im. ks. Piotra Skargi w Warszawie

 

 

Przedszkole Publiczne Kwiatki Świętego Franciszka

Przedszkole Publiczne Kwiatki Św. Franciszka

ul. Rabsztyńska 5, 01-140 Warszawa
tel./fax. 22 631 81 42
rabsztynska@kwiatkifranciszka.edu.pl

ul. Dzielna 11A, 01-023 Warszawa
tel./fax. 22 632 77 99
dzielna@kwiatkifranciszka.edu.pl

NIP: 527-252-86-34