Przedszkole Kwiatki Św. Franciszka

Kontakt

Przedszkole Publiczne
Kwiatki św. Franciszka
oddział na ul. Rabsztyńskiej

ul. Rabsztyńska 5, 01-140 Warszawa
tel. 22 631 81 42

kom. 734 483 996

rabsztynska@kwiatkifranciszka.edu.pl

NIP: 527-252-86-34

Przedszkole Publiczne
Kwiatki św. Franciszka
oddział na ul. Dzielnej

ul. Dzielna 11A, 01-023 Warszawa
tel. 22 632 77 99

kom. 734 483 996

dzielna@kwiatkifranciszka.edu.pl

NIP: 527-252-86-34

Organ prowadzący:

Parafia Rzymskokatolicka
Świętego Stanisława Biskupa w Warszawie

ul. Bema 73/75, 01-244 Warszawa

 

 

 Dyrektor:

ks. dr Sylwester Jeż
s.jez@kwiatkifranciszka.edu.pl

tel. 22 631 90 20

 

Wicedyrektor:

mgr Karolina Sokołowska

k.sokolowska@kwiatkifranciszka.edu.pl

tel. 734 483 996

 

Menager przedszkola

mgr Karol Królik – MBA

tel. 666 103 105

k.krolik@skarga.edu.pl

           

 

Sekretariat:

Rabsztyńska: tel. 22 631 81 42

Dzielna: tel. 22 632 77 99

 

 

 

Księgowość:

mgr Marzena Królik

m.krolik@skarga.edu.pl
nr konta: PKO BP
85 1020 1185 0000 4402 0208 3756

Dane kontaktowe inspektora
danych osobowych:

Publiczne Przedszkole Kwiatki św. Franciszka
iod@skarga.edu.pl

Kuchnia:

PBGastro

tel. 602 671 468

 

Fundacja „Edukacja dla Pokoleń”

wpisana do KRS pod numerem 0000468112
ul. Bema 73/75, 01-244 Warszawa
NIP: 527-269-85-43

Nr rachunku bankowego Fundacji:
78 1020 1185 0000 4402 0208 1651

 

Przedszkole Publiczne Kwiatki Świętego Franciszka

Przedszkole Publiczne Kwiatki Św. Franciszka

ul. Rabsztyńska 5, 01-140 Warszawa

kom. 734 483 996
tel./fax. 22 631 81 42

rabsztynska@kwiatkifranciszka.edu.pl

ul. Dzielna 11A, 01-023 Warszawa

kom. 734 483 996
tel./fax. 22 632 77 99

dzielna@kwiatkifranciszka.edu.pl

NIP: 527-252-86-34

 

Przedszkole Publiczne Kwiatki Świętego Franciszka

Zapraszamy również
do naszej szkoły podstawowej:

Przedszkole Publiczne Kwiatki Świętego Franciszka

Przedszkole Publiczne Kwiatki Św. Franciszka

ul. Rabsztyńska 5, 01-140 Warszawa
tel./fax. 22 631 81 42
rabsztynska@kwiatkifranciszka.edu.pl

ul. Dzielna 11A, 01-023 Warszawa
tel./fax. 22 632 77 99
dzielna@kwiatkifranciszka.edu.pl

NIP: 527-252-86-34