Przedszkole Kwiatki Św. Franciszka

Rekrutacja

Rekrutacja ul. Rabsztyńska 5

 1. Regulamin rekrutacji
 2. Harmonogram rekrutacji 2020-2021
 3. Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola

Harmonogram rekrutacji
w Przedszkolu „Kwiatki św. Franciszka”
w roku szkolnym 2020/2021
ul. Rabsztyńska 5, 01 – 140 Warszawa

W roku szkolnym 2020/2021 rodzice dzieci, ubiegających się o przyjęcie do przedszkola, będą uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym w niżej opisany sposób:

 1. Kontynuacja edukacji przedszkolnej (dzieci uczęszczające do przedszkola):
  • 25.02.2020 r. – 2.03.2020 r. – złożenie deklaracji potwierdzającej kontynuowanie przez dziecko edukacji przedszkolnej.
 2. Zapisy nowych dzieci do przedszkola:
  • 3.03.2020 r. – 20.03.2020 r. – złożenie wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola u dyrektora przedszkola,
  • 23.04.2020 r. – wywieszenie na tablicy ogłoszeń w przedszkolu list dzieci przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola,
  • 23.04.2020 r. – 29.04.2020 r. – złożenie pisemnego potwierdzenia woli zapisu dziecka do przedszkola i świadectwa chrztu św.
  • 4.05.2020 r. – 12.05.2020 r. – przyjmowanie odwołań Rodziców dzieci nieprzyjętych do przedszkola.
 3. Zapraszamy na dni otwarte w naszym przedszkolu 4.05.2020 r. i 12.05.2020 r. o godz. 17:00.

Wniosek będzie można pobrać w kancelarii przedszkola lub ze strony internetowej od 25.02.2020 r.

Rekrutacja będzie prowadzona bez wykorzystana systemu informatycznego.

Przypominamy, że osoby aplikujące do naszej placówki, muszą akceptować jej katolicki charakter wynikający ze statutu.

Rekrutacja ul. Dzielna 11A

Skany wypełnionych i podpisanych wniosków należy wysłać na adres: dzielna@kwiatkifranciszka.edu.pl 

Mail do dyrektora: a.gorecki@skarga.edu.pl

Osoby aplikujące do naszej placówki, muszą akceptować jej katolicki charakter wynikający ze statutu.

 1. Regulamin rekrutacji poza systemem elektronicznym
 2. Zasady rekrutacji z wykorzystaniem systemu elektronicznego
 3.  Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola_Dzielna

Harmonogram rekrutacji
w Przedszkolu „Kwiatki św. Franciszka”
w roku szkolnym 2020/2021
ul. Dzielna 11A, 01 – 023 Warszawa

W roku szkolnym 2020/2021 rodzice dzieci, ubiegających się o przyjęcie do przedszkola, będą uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym w niżej opisany sposób:

 1. Kontynuacja edukacji przedszkolnej (dzieci uczęszczające do przedszkola):
  • 25.02.2020 r. – 2.03.2020 r. godz. 16.00 – złożenie deklaracji potwierdzającej kontynuowanie przez dziecko edukacji przedszkolnej.
 2. Zapisy nowych dzieci do przedszkola:
  • 3.03.2020 r. –  20.03.2020 r. godz. 16.00 – zapisy w systemie – rodzice dzieci urodzonych w latach 2017-2014 wypełniają wniosek i przyjęcie,
  • 3.03.2020 r. –  20.03.2020 r. godz. 16.00 – złożenie wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola u dyrektora przedszkola (w przedszkolu pierwszego wyboru rodzice składają podpisany wniosek oraz dokumenty/oświadczenia potwierdzające kryteria).
  • 23.04.2020 r. godz. 13.00 – wywieszenie na tablicy ogłoszeń w przedszkolu list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przedszkola,
  • 23.04.2020 r. – 29.04.2020 r. 16.00 – złożenie pisemnego potwierdzenia woli zapisu dziecka do przedszkola i świadectwa chrztu św.
  • 4.05.2020 r. godz. 13.00 – wywieszenie na tablicy ogłoszeń w przedszkolu list dzieci przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola,
  • 4.05.2020 r. – 11.05.2020 r. – przyjmowanie odwołań Rodziców dzieci nieprzyjętych do przedszkola.
 3. Zapraszamy na dzień otwarty w naszym przedszkolu: 3.03.2020 r.                       o godz. 17:00.

Wniosek będzie można pobrać w kancelarii przedszkola lub ze strony internetowej od 25.02.20120 r.

W celu bliższego poznania przedszkola można również umówić się na spotkanie z dyrektorem, tel. 22 632 77 99, mail: a.gorecki@skarga.edu.pl

Uwaga! Rekrutacja do jednej z grup trzylatków przy Dzielnej 11A będzie prowadzona z wykorzystaniem systemu informatycznego, zaś druga grupa będzie rekrutowana bez wykorzystania systemu elektronicznego. 

 

Przedszkole Publiczne Kwiatki Św. Franciszka

ul. Rabsztyńska 5, 01-140 Warszawa
tel./fax. 22 631 81 42
rabsztynska@kwiatkifranciszka.edu.pl

ul. Dzielna 11A, 01-023 Warszawa
tel./fax. 22 632 77 99
dzielna@kwiatkifranciszka.edu.pl

NIP: 527-252-86-34

Zapraszamy również do naszej szkoły podstawowej:

Katolicka Szkoła Podstawowa im. ks. Piotra Skargi w Warszawie

 

 

Przedszkole Publiczne Kwiatki Świętego Franciszka

Przedszkole Publiczne Kwiatki Św. Franciszka

ul. Rabsztyńska 5, 01-140 Warszawa
tel./fax. 22 631 81 42
rabsztynska@kwiatkifranciszka.edu.pl

ul. Dzielna 11A, 01-023 Warszawa
tel./fax. 22 632 77 99
dzielna@kwiatkifranciszka.edu.pl

NIP: 527-252-86-34