Przedszkole Kwiatki Św. Franciszka

Rekrutacja

Rekrutacja ul. Rabsztyńska 5

WNIOSKI MOŻNA SKŁADAĆ DO 11.04.2022r.
DO GODZINY 13:00

RABSZTYNSKA 2022-23- wniosek

HARMONOGRAM REKRUTACJI

na rok szkolny 2022/23

w Publicznym Przedszkolu Kwiatki Świętego Franciszka
ul. Rabsztyńska 5, 01-140 Warszawa 

 

 1. Kontynuacja edukacji przedszkolnej (dzieci uczęszczające do przedszkola):
  21.02.2022r. – 25.02.2022 r.– złożenie deklaracji potwierdzającej kontynuowanie przez dziecko edukacji przedszkolnej.
 2. Zapisy nowych dzieci do przedszkola:

28.02.2022r. – 21.03.2022 r. –złożenie wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola    u dyrektora przedszkola.

 

12.04.2022 r. –wywieszenie na tablicy ogłoszeń w przedszkolu list dzieci
przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola.

 

22.04 – 29.04.2022 r. –złożenie pisemnego potwierdzenia woli zapisu dziecka              do przedszkola.

 

25.04.2022 r. –przyjmowanie odwołań rodziców dzieci nieprzyjętych do przedszkola.

 1. Rekrutacja uzupełniająca od 29.04.2022r.
 2. Zapraszamy na dni otwarte w naszym przedszkolu

5.03.2022 r. w godz.10.00-13.00  – ul. Rabsztyńska 5; Warszawa – Wola

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola będzie można pobrać w kancelarii przedszkola lub ze strony internetowej od dnia 25.02.2022 r.

Rekrutacja będzie prowadzona bez wykorzystania systemu elektronicznego.

Informacje o rekrutacji – tel. 734483996

 

Rekrutacja ul. Dzielna 11A

WNIOSKI MOŻNA SKŁADAĆ DO 11.04.2022r.
DO GODZINY 13:00

DZIELNA 2022-23 -wniosek

HARMONOGRAM REKRUTACJI

na rok szkolny 2022/23

w Publicznym Przedszkolu Kwiatki Świętego Franciszka
 ul. Dzielna 11A 01-023 Warszawa

 

 1. Kontynuacja edukacji przedszkolnej (dzieci uczęszczające do przedszkola):
  21.02.2022r. – 25.02.2022 r.– złożenie deklaracji potwierdzającej kontynuowanie przez dziecko edukacji przedszkolnej.
 2. Zapisy nowych dzieci do przedszkola:

28.02.2022r. – 21.03.2022 r. –złożenie wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola    u dyrektora przedszkola.

 

12.04.2022 r. –wywieszenie na tablicy ogłoszeń w przedszkolu list dzieci
przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola.

 

22.04 – 29.04.2022 r. –złożenie pisemnego potwierdzenia woli zapisu dziecka              do przedszkola.

 

25.04.2022 r. –przyjmowanie odwołań rodziców dzieci nieprzyjętych do przedszkola.

 1. Rekrutacja uzupełniająca od 29.04.2022r.
 2. Zapraszamy na dni otwarte w naszym przedszkolu

12.03.2022 r. w godz.10.00-13.00  – ul. Dzielna 11a; Warszawa – Wola

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola będzie można pobrać w kancelarii przedszkola lub ze strony internetowej od dnia 25.02.2022 r.

Rekrutacja będzie prowadzona bez wykorzystania systemu elektronicznego.

Informacje o rekrutacji – tel. 734483996

 

Przedszkole Publiczne Kwiatki Świętego Franciszka

Przedszkole Publiczne Kwiatki Św. Franciszka

ul. Rabsztyńska 5, 01-140 Warszawa
tel./fax. 22 631 81 42
rabsztynska@kwiatkifranciszka.edu.pl

ul. Dzielna 11A, 01-023 Warszawa
tel./fax. 22 632 77 99
dzielna@kwiatkifranciszka.edu.pl

NIP: 527-252-86-34

 

Przedszkole Publiczne Kwiatki Świętego Franciszka

Zapraszamy również
do naszej szkoły podstawowej:

Przedszkole Publiczne Kwiatki Świętego Franciszka

Przedszkole Publiczne Kwiatki Św. Franciszka

ul. Rabsztyńska 5, 01-140 Warszawa
tel./fax. 22 631 81 42
rabsztynska@kwiatkifranciszka.edu.pl

ul. Dzielna 11A, 01-023 Warszawa
tel./fax. 22 632 77 99
dzielna@kwiatkifranciszka.edu.pl

NIP: 527-252-86-34