Przedszkole Kwiatki Św. Franciszka

Rekrutacja

Rekrutacja ul. Rabsztyńska 5

Regulamin rekrutacji
Harmonogram rekrutacji 2021-2022

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola

Harmonogram rekrutacji
w Przedszkolu Publicznym „Kwiatki św. Franciszka”
w roku szkolnym 2021/2022
ul. Rabsztyńska 5 01-140 Warszawa

W roku szkolnym 2021/2022 rodzice dzieci, ubiegających się o przyjęcie do
przedszkola, będą uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym w niżej opisany
sposób:
1. Kontynuacja edukacji przedszkolnej (dzieci uczęszczające do przedszkola):
09.02.2021r. – 15.02.2021 r. – złożenie deklaracji potwierdzającej
kontynuowanie przez dziecko edukacji przedszkolnej.

2. Zapisy nowych dzieci do przedszkola:
16.02.2021 r. – 31.03.2021 r. – złożenie wniosku o przyjęcie dziecka do
przedszkola u dyrektora przedszkola,

12.04.2021 r. – wywieszenie na tablicy ogłoszeń w przedszkolu list dzieci
przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola,

12.04.2021 r. – 16.04.2021 r. – złożenie pisemnego potwierdzenia woli
zapisu dziecka do przedszkola

22.04.2021r.– przyjmowanie odwołań Rodziców dzieci nieprzyjętych do
przedszkola.

3. Rekrutacja uzupełniająca 30.04.2021r.

4. Zapraszamy na dni otwarte w naszym przedszkolu
06.05.2021 r. i 13.05.2021 r. o godz. 16.15 (jeśli nie będzie przeciwwskazań
z Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej).

Wniosek będzie można pobrać w kancelarii przedszkola lub ze strony
internetowej od 16.02.2021r. Rekrutacja będzie prowadzona bez wykorzystania
systemu elektronicznego.

Rekrutacja ul. Dzielna 11A

Regulamin rekrutacji
Harmonogram rekrutacji 2021-2022
Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola

Harmonogram rekrutacji
w Przedszkolu Publicznym „Kwiatki św. Franciszka”
w roku szkolnym 2021/2022
ul. Dzielna 11A 01-023 Warszawa

W roku szkolnym 2021/2022 rodzice dzieci, ubiegających się o przyjęcie do
przedszkola, będą uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym w niżej opisany
sposób:
1. Kontynuacja edukacji przedszkolnej (dzieci uczęszczające do przedszkola):
09.02.2021r. – 15.02.2021 r. – złożenie deklaracji potwierdzającej
kontynuowanie przez dziecko edukacji przedszkolnej.

2. Zapisy nowych dzieci do przedszkola:
16.02.2021 r. – 05.03.2021 r. – złożenie wniosku o przyjęcie dziecka do
przedszkola u dyrektora przedszkola,

12.04.2021 r. – wywieszenie na tablicy ogłoszeń w przedszkolu list dzieci
przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola,

12.04.2021 r. – 16.04.2021 r. – złożenie pisemnego potwierdzenia woli
zapisu dziecka do przedszkola

22.04.2021r.– przyjmowanie odwołań Rodziców dzieci nieprzyjętych do
przedszkola.

3. Rekrutacja uzupełniająca 30.04.2021r.

4. Zapraszamy na dni otwarte w naszym przedszkolu
06.05.2021 r. i 13.05.2021 r. o godz. 16.15 (jeśli nie będzie przeciwwskazań
z Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej).

Wniosek będzie można pobrać w kancelarii przedszkola lub ze strony
internetowej od 16.02.2021r. Rekrutacja będzie prowadzona bez wykorzystania
systemu elektronicznego.

Przedszkole Publiczne Kwiatki Świętego Franciszka

Przedszkole Publiczne Kwiatki Św. Franciszka

ul. Rabsztyńska 5, 01-140 Warszawa
tel./fax. 22 631 81 42
rabsztynska@kwiatkifranciszka.edu.pl

ul. Dzielna 11A, 01-023 Warszawa
tel./fax. 22 632 77 99
dzielna@kwiatkifranciszka.edu.pl

NIP: 527-252-86-34

 

Przedszkole Publiczne Kwiatki Świętego Franciszka

Zapraszamy również
do naszej szkoły podstawowej:

Przedszkole Publiczne Kwiatki Świętego Franciszka

Przedszkole Publiczne Kwiatki Św. Franciszka

ul. Rabsztyńska 5, 01-140 Warszawa
tel./fax. 22 631 81 42
rabsztynska@kwiatkifranciszka.edu.pl

ul. Dzielna 11A, 01-023 Warszawa
tel./fax. 22 632 77 99
dzielna@kwiatkifranciszka.edu.pl

NIP: 527-252-86-34