Rekrutacja

Przedszkole Publiczne Kwiatki św. Franciszka ul. Rabsztyńska 5, Warszawa

Rekrutacja ul. Rabsztyńska 5
Wniosek do pobrania:
RABSZTYŃSKA 2024-25 – PDF – osobny dokument

HARMONOGRAM REKRUTACJI

na rok szkolny 2024/25
w Publicznym Przedszkolu Kwiatki Świętego Franciszka
ul. Rabsztyńska 5, 01-140 Warszawa
1. Kontynuacja edukacji przedszkolnej (dzieci uczęszczające do przedszkola):
26.02.2024r. – 15.03.2024 r.– złożenie deklaracji potwierdzającej kontynuowanie przez dziecko edukacji przedszkolnej.
2. Zapisy nowych dzieci do przedszkola:
1.03.2024r. – 31.03.2024 r. – złożenie wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola u dyrektora przedszkola.
22.04.2023 r. – wywieszenie na tablicy ogłoszeń w przedszkolu list dzieci przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola.
22.04 – 30.04.2024 r. – złożenie pisemnego potwierdzenia woli zapisu dziecka do przedszkola.
22.04.2022 r. – przyjmowanie odwołań rodziców dzieci nieprzyjętych do przedszkola.
3. Rekrutacja uzupełniająca od 1.05.2024 r. – zapraszamy do kontaktu z nami.
Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola będzie można pobrać w kancelarii przedszkola lub ze strony internetowej od dnia 26.02.2024 r.

Rekrutacja będzie prowadzona bez wykorzystania systemu elektronicznego.
Informacje o rekrutacji – tel. 734483996

Zapraszamy do zapisów

5 + 2 =